ai换脸福利网站在线观看

ai换脸福利网站在线观看

王肯堂曰:「温温」当是「嗢嗢」。 厥阴循阴器,络于肝,故烦满而囊缩。

少阳,即首条口苦、咽干、目眩之谓也。张锡驹曰:此条言伏气之病,由内而出,非若时行卒病,由外而至也。

客热不能消谷而吐者,当责其胃之虚冷,若因其数程应旄曰:见数脉而反吐者,数为热脉,无力则为虚脉,膈虚阳客于上,不能下温,故令胃中虚冷。邪正在两界之间,各无进退而相持,故立和解一法,既以柴胡解少阳在经之表寒,黄芩解少阳在府之里热,犹恐在里之太阴,正气一虚,在经之少阳,邪气乘之,故以姜、枣、人参和中而预壮里气,使里不受邪而和,还表以作解也。

陶华谓:尝以小柴胡,加葛根白芍治之,取效如拾芥是也。 若以少阴亡阳之证,而认为太阳中风之证,则误矣。

而此条之渴欲饮水与之愈者,盖其热非消渴之比,乃邪气向外欲解之机也,两者自是不同。尺以候阴,弱涩者,阴血不足也,故谓复不可下,其当亟行温补,又可知矣。

故虽手足厥冷,下部脉不至,泄利不止,其不得为纯阴无阳可知。凡病卧而息高气促者,多死。

Leave a Reply