BOL077七宝夏美姊妹花双人合集44P柳侑绮波萝社

BOL077七宝夏美姊妹花双人合集44P柳侑绮波萝社

木香肉果同加入,连服数剂痢自止。 或解,或攻,或补,或泻,皆当以治痘之法治之。

气何以为卫?弱甚形色脱,必须第一方,参、术、苓、附,必用之药也。

寒伤太阳,欲如连枢,神气乃浮,脉反沉者,阳反内陷也,故当救其里。是以胃中热则消谷善饥,脾气虚则肌肉日瘦,盛者愈盛而虚者愈虚,渐至五有余而二不足,则死不治矣。

 恶风寒,加防风、桂枝各五分;血块不落,加熟地三钱,晚服八味地黄九。如病胸腹实而当下者,应用实,而以壳代之,乃识见浅而无力量处。

阴虚火动来见血,治法补阴更抑阳;气降血归无所忘,犀角地黄汤不凉。大黄白芷乳没香,人参煎汤冲药面。

若以无根之脉,而再令吐之,是促之速死矣。予在苕溪,治一水肿者,腹大,肤肿,久服八正散、琥珀散、五子、五皮之类,小便仍淋漓,痛苦万状。

Leave a Reply