No5087模特张思允Nice私房脱职业装露性感红色内衣超薄肉丝诱惑写真50P张思允秀人网

No5087模特张思允Nice私房脱职业装露性感红色内衣超薄肉丝诱惑写真50P张思允秀人网

故人俱阴阳五行,无异于天地,亦无异于河图也。黄气际空,土始生也。

故土者后天之根本,而金木水火之枢机也。人参一枚者以重二分为准。

仲景恐学者不能细心体认,千头万绪,何处寻踪,故总提五劳之下,自为注解,以见凡一切外入内生之病,延绵日久,皆足成劳。气随经络,沉以内薄,卫气应,乃作同一气也,而分为风气疟气。

大法,虚者视轻重而调养之,实者量怯弱而再下之。刺入五分,灸三壮。

天以此火而为阳气、以生万物。 先用理中汤,次用乌梅丸。

 余因考之《金匮》,治法不下数十余条,未有言利小便者,但有一条曰:下利气者,当其小便利。 疟气之始入也,则兼伤营气,营气伤则气潜伏于营,舍不空窍,随营气所行之经络转入转深,故必待卫冲行于营气之相应而始作。

Leave a Reply