No4093新人模特宥利眼镜秘书OL主题红色内衣配黑丝裤袜完美诱惑写真80P宥利秀人网

No4093新人模特宥利眼镜秘书OL主题红色内衣配黑丝裤袜完美诱惑写真80P宥利秀人网

(升阳和血汤)黄耆炙黄归酒洗白芍炒牡丹皮陈皮肉桂秦艽生地黄熟地黄 生甘草炙甘草苍术炒升麻水煎服。 抱膝者,遍身痘出稀疏,独两膝攒簇如饼,此毒气凝聚于膝,至行浆时恐难下达于足胫也,宜用松肌通圣散加牛膝透之,功效甚速。

每油一斤,加丹五钱,不住手搅,候锅内先发青烟,后至白烟叠叠旋起,气味香馥者,其膏已成,即便住火。七恶者,七恶之证也,诸疮见之为逆,则难治。

(参归鹿茸汤)方见灌浆证治。(五疳消积丸)史君子肉五钱炒麦芽炒陈皮神麴炒山查各一两白芜荑黄连胆草各三钱以上为末,陈米饭为丸,每服一钱,米饮下。

(方歌)五苓治寒淋,白术泽猪苓,肉桂加倍用,茴香赤茯苓。清气下陷失健运,完谷不化飧泻名,补中益气汤升补,久泻肠滑用四神。

 外治法同痈疽肿疡、溃疡门。亦有肠风下血,点滴而出,粪前者,宜防风秦艽汤;粪后出血者,为酒毒,宜服苦参地黄丸。

人迎脉盛,是毒气攻里,作呕不食,欬嗽脓痰者逆。初起如粟,色紫坚硬,渐生焮热肿痛,憎寒壮热,宜急服仙方活命饮加苏叶薄荷叶汗之。

Leave a Reply