No441新人模特小乔babyb写真套图62P小乔babyb秀人网

No441新人模特小乔babyb写真套图62P小乔babyb秀人网

脾与胃为表里,胃不和者卧不安,脾亦然也。其上下左右皆有根系,故下行者能下脓血,上行者能迫胃脘,致生膈胃间痈疡也。

气逆于上,则或为疼痛,或为眩仆,而成顶巅之疾也,一曰气逆则神乱,而病为巅狂。又有谓“小儿为纯阳之体,多宜清凉之治”者,此说尤为误人。

凡人之惊、恐、恚、劳、动、静,皆为变也。 若不能根据期者,必有不平之处,巢元方曰∶妊娠一月名胎胚,足厥阴脉养之;二月名始膏,足少阳脉养之;三月名始胎,手心主脉养之,当此之时,血不流行,形象始化,未有定仪,因感而变,欲于端正庄严,常口谈正言,身行正事,欲子美好,宜佩白玉,欲子贤能,宜看诗书,是谓外象而内感者也;四月始成其血脉,手少阳脉养之;五月始成其气,足太阴脉养之;六月始成其筋,足阳明脉养之;七月始成其骨,手太阴脉养之;八月始成肤革,手阳明脉养之;九月始成毛发,足少阴脉养之;十月五脏六腑、关节人神皆备,此其大略也。

观于气实之人发汗,毫不为害,从可识矣。此夏月寒暑之辨,故以二者并言,非谓凡患伤寒者皆身寒无热也。

明斯二者,诊必称矣。怵惕思虑则伤神,神伤则恐惧自失。

心火上炎,故善呕。巨阳主气,故先受邪,少阴与其为表里也,得热则上从之,从之则厥也。

Leave a Reply