128tv在线

128tv在线

予因持脉案见先师黄古潭先生,先生乃谕予曰∶此郁火病也。其支者,别锐,下大迎,合手少阳,抵于下,加颊车,下颈,合缺盆,以下胸中,贯膈,络肝属胆。

太阴肺脉中焦起,白芷、升麻、葱白乡。中风之邪,服桂枝汤,大汗出后不解,大烦渴脉洪大者,是邪已入阳明,津液为大汗所伤,胃中干燥故也。

《内经·六节藏象论篇》曰∶“肾者主蛰,封藏之本,精之处也。十有余日,邪正相持,持久必争,争必振栗作解,然解非汗出及下利,邪无从解也。

主传送浊秽之气下行,而不使上干于心肺,所谓传泻行道之府也。此仲景用方之心王肯堂曰:此方为元气不虚者设也。

吴绶曰:凡伤寒,寒邪在表,闭其腠理,身痛拘急,恶寒无汗,须用麻黄辛苦之药,开发腠理,逐寒邪,使汗出而解。先煮四味,后内桂枝,和中之力饶,而解肌之气锐,是于两解中寓权宜法也。

阴阳之邪,皆归胃土,故曰:万物所归无所复传也。若邪重剂轻,则邪气不服;邪轻剂重,则正气转伤,不可柯琴曰:诸病皆因于气,秽物之不去,由于气之不顺也,故攻积之剂,必用气分之药,因以承气名汤。

Leave a Reply