sm韩国女王踢裆网站

sm韩国女王踢裆网站

凡茶皆能降火,清头目。禁用火焙。

盖古人论病多主伤寒客邪,若消痰降火,除客热,止心烦,梨之有益,盖亦不少。发明杉气芬芳,取其薄片煮汤,熏洗疮无不获效。

若阴虚精滑及元气下陷不能摄精,小便频数,大便引急者,误用病必转剧,以其温散不利于阴也。 治反胃吐出黑汁,诸药不效,用此一味为丸,姜汤服之。

或言竹沥性寒仅可施之热痰,不知入于附桂剂中,未尝不开发湿痰寒饮也。然胃虚人不可服,恐助痰湿为患也。

肺中有水气及肺火有余者宜之。 发明桑椹手足少阴、太阴血分药,《本经》所主皆言桑椹之功。

色淡黄细香者佳。延年方治胎衣不下,以蝼蛄一枚,水煮数沸,灌下入喉即出。

Leave a Reply